or

ask mattrab Visit www.askmattrab.com for more academic resources.

तदभव र आगन्तुक शब्दको पहिचान

तदभव शब्दको पहिचान

१) शून्य, एक, दश बाहेकका संग्ख्या बुझाउने शब्दहरु तदभव हुन। 
    दुई, तीन, चार, पाच, सय, हजार, करोड ( माथि हैन )

२) पहिलो, दोस्रो, तेश्रो जस्ता श्रेणी बुझाउने शब्दहरु तदभव हुन। 

३) हजुर, मौसुफ, स्यम, बाहेकका सर्वनामहरुतदभव हुन।
    यो, त्यो, यि, ति, म, आदि। 

४) नेपालीमा प्रचलित सबैजसो समपिका, र असमपिका क्रियाहरु तदभव हुन।
    लेख्नु, आउनु, पढ्नु, हिड्नु। 

५) धातुमा प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरु तदभव हुन।
    घेरो, टिपोट, वोलअक्कड, बचत। 

६) यसरी बनेका शब्दहरु तदभव हुन।
    श्वेत -- सेतो
    रक्त -- रातो / रगत
    बाह्य -- बाहिर
    अभ्यांतर -- भित्र
    भगिनी -- बहिनी
    हस्त -- हात
    रात्रि -- रत
    मिष्ठ -- मिठो

आगन्तुक शब्दको पहिचान

१) विज्ञान तथा प्रविधि सँग सम्बन्धित शब्दहरु। 
    कम्प्युटर, आइफोन, नम्बर, फोन, एम्बुलेन्स। 

२) कानुनी क्षेत्र सँग सम्बन्धित शब्दहरु। 
    अदालत, जज।  

३) अन्तरराष्ट्रिय उत्पादनहरु। 
    ब्यान्डेज, म्यग्दोनल्द, चाउचाउ।