or

ask mattrab Visit www.askmattrab.com for more academic resources.

सूचना लेखन​ - नेपाली

कक्षा १२मा आध्ययनरत विध्यार्थीहरुका लागि परिक्षा फारम भर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड द्वारा २०७७ साल बैशाख महिनामा संचालन गरिने वार्षिक परिक्षाको प्रयोजनका लागि परिक्षा फारम भारी बुझाउनु पर्ने भएकाले देशैभरीका उच्च मा वि / कलेज / क्याम्पसहरुमा बिज्ञा,  शिक्षा, मानविकी र कानुन संकायामा कक्षा १२ मा अध्यनरत विध्यर्थीहरुले मिति २०७६ पुष १७ गते भित्र परिक्षा फारम भरी आ आफ्नो कलेजमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।  तोकिएको समय भित्र परिक्षा फारम भरी नबुझाएमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड जवाफदेही नहुने कुरा पनि यसै सूचनाद्वारा जानकारी गरिन्छ। 

परिक्षा महाशाखा
राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड
वाक्लो ठिमी, भक्तपुर

स्याम्पल

१) कर्फ्यु आदेश सम्बन्धी
२) पोलियो थोपा र भिटामिन ए खुवाउने सम्बन्धी
३) मानिस हराएको सूचना
४) झोला हराएको सूचना