or

  निराशा

जीवनमा पलाएका ती नौलो आशाहरू,
पूरा हुन नपाई बिलाई सकेछ ।
याँहा को छर आफ्नो भनेर बोलाउ,
आफ्नो भन्ने सबै पराई भई सकेछ ।
हृदयमा फुलेका ती प्रितका फुल,
तिम्रो माया नपाई आोईलि दिएछ ।
फक्रिन लागेको आशाको दियो पनि
निराशाको भावमा खाग बनी खरानी भएछ ।।

14 Claps
0 Comments
Comment Back

Sarthak Shakya

6 Followers

Have a good day!

Close Open App