or

संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन् । तसर्थ साझा संस्कृति निर्माणमा जिम्मेवार पक्षको भूमिकामाथि चर्चा गर्नुहोस् ।